fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Le NATAN company s.r.o. a jejími obchodními partnery.

I. Základní ustanovení

a)  Vztahy mezi smluvními stranami neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 (Občanský zákoník) v platném znění.

II. Smluvní vztah

a) Předmětem uzavřené smlouvy jsou ubytovací služby.

b) Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

III. Ceny a platby

a) Všechny ceny jsou smluvní.

b) Platební způsob je stanoven na základě dohody smluvních stran.

IV. Ostatní ujednání

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2018 do odvolání.